Salme JS Üldkoosolek

Salme JS üldkoosolek toimub 25. mail 2019.a. algusega 10.00 hommikul Jahimajas

päevakord:

1. 2018/2019 tegevusaruanne
2. Eelarve täitmine 2018/2019
3. Majandusaasta aruanne
4. Revisjoni aruanne
5. 2018/2019 majandusaasta kinnitamine
6. Esimehe, juhatuse ja revisjoni valimised

Majandusaasta aruande projekt lisatud dokumentide alla ja eelarve täitmine kavade alla.

| Üles |

Copyright © 2017. All Rights Reserved.