Salme JS üldkoosolek 29.05.2022

Salme Jahimeeste Selts MTÜ korralise üldkoosoleku
kokku kutsumine

Vastavalt Salme JS juhatuse koosoleku, 08.05.2022, otsusele
kutsutakse kokku Salme Jahimeeste Selts MTÜ korraline üldkoosolek.
Toimumisaeg: 29.05.2022 kell 10:00
Koht: Suurna Jahimaja, Saaremaa vald.

Päevakord:

1.2021/2022 eelarve täitmine

2.Majandusaasta aruanne 2021/2022

3. Revisjonikomisjoni aruanne

4.Majandusaasta aruande kinnitamine

5.Eelarve 2022/2023 kinnitamine

6.Jahindusaasta kokkuvõte 2021/2022

7.Uute liikmete ja liikmekandidaatide vastuvõtmine

-Reio Pihlak-liikmeks vastuvõtmise hääletus
-Raimo Reiberg-liikmekandidaat
-Viljar Jaamu- liikmekandidaat
-Heiki Hermandi- liikmekandidaat
-Artti Raasuke- liikmekandidaat

8.Korraline juhatuse esimehe valimine

9.Korraline juhatuse liikmete valimine

10.Andrus Lehesoo käitumine Salme Jahimeeste Seltsis. Sellest tulenevalt võimaliku
karistuse määramine.
-14.09.2021 juhatuse koosoleku protokoll
-27.12.2021 juhatuse koosoleku protokoll
-08.05.2022 juhatuse koosolekul arutusel olnud Andrus Lehesood puudutavad küsimused:

1)07.12.2021 Taotlus Salme JS jahipiirkonna kasutusõigus loa mitte pikendamiseks.
2)11.01.2022 Anseküla JS saadetud avaldus Saaremaa Jahindusnõukogule.
3)06.01.2022 Taotlus Saaremaa Jahindusnõukogule.
4)15.03.21 Kirjavahetus Aivar Kokaga turismijahi korraldamises.
5)01.12.2021 Avaldus Saaremaa Jahindusnõukogule
6)09.05.2021 Avaldus Saaremaa Jahindusnõukogule

11.Jooksvad jahinduslikud küsimused

| Üles |

Copyright © 2017. All Rights Reserved.