Hooldustööd jahimaja juures

Laupäeval 15. Juunil kell 9.00 vajame abikäsi jahimaja juures trimmerdamisel ja kuivanud puude koristamisel. Kaasa võtta trimmerid, saed, kirved. Üheskoos saame töö kiirelt tehtud.

Seltsi üldkoosolek

Salme Jahimeeste Selts MTÜ juhatus kutsub kokku Salme JS liikmete korralise üldkoosoleku laupäeval 01.06.2024 algusega kell 10:00 Salme JS-i jahimajas Suurnal.

Vastavalt Salme JS-i juhatuse koosoleku otsusele on üldkoosoleku päevakord järgmine:

1.2023/24 eelarve täitmine
2.Majandusaasta aruanne
3.Revisjonikomisjoni aruanne
4.Majandusaasta aruande kinnitamine
5.Eelarve 2024/25 kinnitamine
6.2023/24 hooaja kokkuvõte
7.Uute liikmete vastuvõtmine.
8.Jooksvad küsimused

Ettepanekud mida arutada üldkoosolekul palume saata hiljemalt 17.05.24 juhatusele.
Majandusaasta aruanne, eelarve kava pannakse üles Salme JS kodulehele tutvumiseks.

Metssigade lisasöötmine

Tere lp EJS-I liikmed

Täna 16. aprillil sai meile teatavaks uus metssigade peibutussöötmise kord. Seni reguleeris seda KeA oma korraldusega. Alates sellest jahiaastast reguleerib seda PTA oma otsusega. Midagi põhimõttelist muutunud ei ole, lihtsalt teine ametkond reguleerib ja kontrollib.

Mida siis uus kord sätestab?
Keelatud on metssigade lisasöötmine (v.a soolak), sh ka toidu- ja söödajäätmete kättesaadavaks tegemine metssigadele. Erandina on lubatud peibutussöötmine teatavatel tingimustel.

Loe edasi: Metssigade lisasöötmine

| Üles |

Copyright © 2017. All Rights Reserved.