Metssigade lisasöötmine

Tere lp EJS-I liikmed

Täna 16. aprillil sai meile teatavaks uus metssigade peibutussöötmise kord. Seni reguleeris seda KeA oma korraldusega. Alates sellest jahiaastast reguleerib seda PTA oma otsusega. Midagi põhimõttelist muutunud ei ole, lihtsalt teine ametkond reguleerib ja kontrollib.

Mida siis uus kord sätestab?
Keelatud on metssigade lisasöötmine (v.a soolak), sh ka toidu- ja söödajäätmete kättesaadavaks tegemine metssigadele. Erandina on lubatud peibutussöötmine teatavatel tingimustel.

Söödaautomaadis tohib olla kuni 100 kg ning metssigade peibutuseks kasutatavas peibutussöötmiskohas (edaspidi peibutussöötmiskoht) maas kuni 5 kg lisasööta. Isevoolse söödaautomaadi korral ei tohi ööpäevas väljastatav kogus ületada 5 kg. Ühes peibutussöötmiskohas võib kalendrikuu jooksul peibutamiseks kasutada kuni 100 kg lisasööta.

Peibutussöötmiskohtade kaugus teineteisest peab olema vähemalt 1 km ning kõrgistme olemasolul
ei tohi peibutussööt olla kaugemal kui 150 m kõrgistmest. 1000 ha jahimaa kohta on lubatud kuni üks peibutussöötmiskoht.

Metssigade peibutussöötmine lubatud vaid Keskkonnaametis registreeritud peibutussöötmiskohas.
Teiste metsloomaliikide söötmisel peab olema tagatud, et sööt ei oleks kättesaadav metssigadele.

Otsus jõustus 04.04.2024 ja kehtib kuni selle kehtetuks tunnistamiseni.
Vahepeal oli periood, kus vana regulatsioon enam ei kehtinud ja uus regulatsioon veel ei kehtinud.
Nüüd on uus regulatsioon jõus ja väike üllatus on, et juba 4. aprillist, aga arvestame sellega, et info jõudis meieni täna, 16. aprillil.

Palun kõigil selle korraga arvestada ja vastavalt käituda. Nii nagu viimasel koosolekul räägiti, hakatakse seda ka kontrollima. Seakatk on endiselt aktiivne, sellel aastal on leitud värskeid leide Põlva- ja Võrumaalt.
Väga palju katkujuhtumeid on Lätis, sealjuures Eesti piiri lähedal. Palun jahimeestel sellega arvestada.
Kivi kotti kõigile!

Tõnis Korts
EJS tegevjuht

| Üles |

Copyright © 2017. All Rights Reserved.