Kohtuotsus 13.11.2018.a

Tsiviilasi:

Andrus Lehesoo hagi Osaühingu Saaremaa Raadio ja Raivo Essi vastu ebaõigete andmete ümberlükkamise ja kahju hüvitamise nõudes

RESOLUTSIOON:

  1. Pärnu Maakohtu 20.03.2018.a otsus tühistada osas, milles maakohus hagi rahuldas. Teha tühistatud osas uus otsus, millega jäetakse hagi täies ulatuses rahuldamata.
  2. Osaühingu Saaremaa Raadio apellatsioonkaebus rahuldada.
  3. Raivo Essi apellatsioonkaebus rahuldada.
  4. Andrus Lehesoo taotlus protokolli parandamiseks jätta rahuldamata.
  5. Jätta maakohtu ja ringkonnakohtu menetluskulud Andrus Lehesoo kanda.

 

| Üles |

Copyright © 2017. All Rights Reserved.